تماس با آموزشگاه زبان راستان

راه‌های تماس با آموزشگاه زبان راستان کرج عبارتند از:

آدرس: کرج درختی بلوار حدادی نبش کوکب شرقی ساختمان آریا طبقه اول و دوم
شماره تلفن:  02633531778 – 09011778071
پست الکترونیکی: info@rastanli.ir